Законодавство

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Закон України "Про енергозбереження"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження"

Закон України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року

Примірний енергосервісний договір

 

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

Закон України "Про електроенергетику"

Закон України "Про альтернативні джерела енергії"

Закон України "Про альтернативні види палива"

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року